Øvingsoppgaver i norsk – Oppgavesett 2

Å skrive leserinnlegg

Dette er en nivådelt oppgave med vurderingskriterier til faget norsk. Nivå 1 har sjangertilpasset hjelp og gir en enkel skriveramme for leserinnlegg. Nivå 2 inneholder kun oppgavekravene og en liste med bindeord. Vurderingskriteriene nederst på siden gjelder for begge nivåer.

Ungdom i skolegården

Velg mellom to ulike vanskelighetsgrader:

   eller   

Oppgave | Nivå 1

Skriv et leserinnlegg om ditt nærmiljø. Er det noe som du skulle ønske var bedre eller vil du skrive om noe du synes er veldig bra? Bruk skriverammen under for å lage en god tekst.

Skriverammen bruker du for å hjelpe deg i gang. Du noterer det du vil ha med i teksten på skjemaet. Deretter går du over til å skrive en sammenhengende tekst med skriverammen som oppskrift. Du bør unngå å bruke altfor muntlig språk som for eksempel slang hvis du vil nå frem til alle lesere.

Skriveramme

Oppgave | Nivå 2

Skriv et leserinnlegg på tre avsnitt til tema nærmiljø. Er det noe i ditt nærmiljø som engasjerer deg? Er det noe du vil forbedre? Lag en fengende overskrift. Hvis du ikke vil angi ditt eget navn, kan du bruke et alias* (*alias er et dekknavn eller pseudonym, man skjuler sin identitet under et oppfunnet navn). Tenk godt gjennom hvilke argumenter du kan ta med som støtter din mening. Bruk eksempler for å støtte argumentene dine. Bruk faguttrykk og tekstbindere der det passer inn.

Noen ord som kan heve nivået på teksten din er:

På bakgrunn av, for det første, for det andre, til sist, for eksempel, dessuten, og videre, derimot, på tross av, alternativt, som følge av, på grunn av, årsaken til, med andre ord, til sist

Faguttrykk:

Miljø, utfordring, utvikling, bærekraftig, plast, forurensing, energi, forbruk, søppel, avfall, ressurs, forvaltning, resirkulere, kildesortere, gjenbruk, matavfall, plastavfall, farlig avfall, hageavfall, tekstilavfall, utslipp, returpunkter, materialgjenvinning, utslipp, klimagasser, tungmetaller, biogjødsel, miljøgifter, økologisk, organisk

Vurderingskriterier

Nedenfor ser du hvordan oppgaven vil bli vurdert av læreren. Vurderingskriteriene gjelder for både nivå 1 og 2.

 • Noe kompetanse
 • Delvis besvarer oppgavekravene
 • Til en viss grad klarer å bruke faguttrykk i teksten sin og gir delvis uttrykk for egne meninger
 • I noen grad mestrer innholdsmessig sammenheng og struktur
 • Behersker enkel setningsoppbygging og tekstbinding.
 • I noen grad mestrer ortografi og sentrale regler i formverket og formulerer seg forståelig
 • Middels kompetanse
 • Besvarer oppgavekravene tilstrekkelig
 • Mestrer tilstrekkelig bruk av relevante faguttrykk og uttrykker en mening eller holdning til en aktuell sak med noe engasjement og faglig innsikt
 • Skriver en tekst med klar struktur og tematisk sammenheng og oppfyller sjangerkravene tilstrekkelig
 • Skriver en tekst med setningsoppbygging og tekstbinding som får frem innholdet på en tilstrekkelig måte.
 • Mestrer ortografi og stort sett sentrale regler i formverket og formulerer seg klart
 • Høy kompetanse
 • Besvarer oppgavekravene grundig og utfyllende
 • Tar opp en aktuell sak og argumenterer bredt for en mening med relevante faguttrykk, engasjement og god faglig innsikt
 • Skriver en tekst med god tematisk sammenheng og formålstjenlig struktur og form. Sjangerkravene er oppfylt slik at virkemidlene er tydelig tilpasset mottaker og medium.
 • Skriver en tekst med god setnings-oppbygging og tekstbinding som fremhever innholdet og er tydelig tilpasset mottaker og medium
 • Mestrer ortografi og stor sett sentrale regler i formverket og formulerer seg klart og variert