Øvingsoppgaver i matematikk – Oppgavesett 1

Å søke statistikk

I Norge har vi Statistisk sentralbyrå (SSB) som samler inn opplysninger, bearbeider, analyserer og lager ulike former for fremstillinger. Man starter med å spørre mennesker om ulike ting og ender med flotte diagrammer. Noen opplysninger kan man også finne i ulike registre, slik som folkeregisteret. Her skriver man ned alle nye barn med navn.

Oppgave 1: Statistikk om deg

Mål: Gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke etter og analysere statistiske data og vise kildekritikk.

Gå til Navnestatistikk på Statistisk sentralbyrås sider.

Kart som viser de mest populære navnene i 2016.

a) Populære navn

Studer navnekartet over. Sammenlign navnetoppen 2016 med populære navn på din skole. Er det noen forskjeller? Hva blir resultatet hvis man sammenligner elevenes navn med foreldrenes navn? Ser du noen trender?

b) Ditt fornavn I

Finn ut hvor mange som har samme fornavn som deg.

c) Ditt fornavn II

Se på statistikk for historisk utvikling for ditt fornavn. Hva slags statistisk fremstilling brukes her? Hva kan du si om utviklingen av bruken av navnet ditt?

d) Thomas

Se på den historiske utviklingen av bruken av navnet Thomas. Hvordan har den vært frem til i dag?

e) Sammenligning

Sammenlign den historiske utviklingen til navnet ditt og navnet Thomas. Hva ser du?

Oppgave 2: Reisemidler til skolen

Mål: Gjennomføre undersøkelser og bruke databaser til å søke etter og analysere statistiske data og vise kildekritikk.

Diagrammet under viser hvilke reisemidler barn i Oslo bruker til skolen.

Kilde: Statistikkbanken Oslo kommune, 4.5.2017

a) Reisemidler i 2010

Hvilke reisemidler brukte barn til skolen i 2010?

b) «Annet»

Nevn noen reisemidler som kan komme under «Annet».

c) Din klasse

Hvordan stemmer dette med din klasse? Gjennomfør en undersøkelse og regn ut om prosentene blir lik den man fant i undersøkelsen.

Denne tabellen viser hvordan bruken av ulike reisemidler har forandret seg fra 1985 til i dag.

Reisemiddelfordeling – daglige reiser (prosent)
1985199219982001200720112015
Bil43474546393434
Kollektivtransport19171818242932
Til fots31282830303128
Sykkel2664457
Annet5232311

d) Forandring fra 1985 til 2015

Studer diagrammet med «Reisemiddelfordeling – daglige reiser» i årene fra 1985 til 2015. Beskriv hvordan reisemiddelfordelingen har forandret seg i de 30 årene.

e) Lag et diagram

Lag enten et stolpediagram eller et sektordiagram hvor du fremstiller reisemiddelfordelingen i år 2015.