Veiledning:

Slik lager du spørreundersøkelse med Google Docs

Her forklarer vi trinn for trinn hvordan du

  • oppretter en epostadresse på Google (hvis man ikke har epostadresse fra før)
  • setter opp et Google Docs-skjema
  • setter opp spørsmålene
  • gjennomfører undersøkelsen

Det er trolig best å dele klassen i grupper på 2–3 elever. Hver gruppe trenger en datamaskin med tilgang til internett. Hver gruppe bruker en e-postadresse som knyttes til en Google-konto. Hvis elevene allerede har en en adresse, kan gruppa bruke den. Hvis ikke, må det opprettes en e-postadresse. Dette kan også gjøres hos Google.

1. Opprett brukerkonto hos Google

For å lage spørreundersøkelse med Google Docs, trenger elevene en brukerkonto hos Google. Elever som allerede har brukerkonto hos Google, kan hoppe over dette steget.

Klikk her for å opprette ny brukerkonto hos Google

2. Oppsett av spørreskjemaet

Åpne Google Skjemaer

Når du er logget inn på din Google-konto, kan du åpne Google Skjemaer.

Overskrift og beskrivelse

Bytt ut «Skjema uten tittel» med «Nærmiljøundersøkelse for [navn på området du har definert som ditt nærmiljø]»

Beskriv hva undersøkelsen gjelder, og hvem som er avsender. Se eksempel på beskrivelse i bildet under.

skjema01

Spørsmål om kjønn og alder

I skjemaets første to spørsmål skal respondentene krysse av for alder og kjønn. Da kan vi senere se om det forskjell på hva ulike grupper mener om nærmiljøet vårt: Har gutter/menn andre meninger enn jenter/kvinner? Er det forskjell på hva unge og voksne mener?

Opprette spørsmål og svaralternativer
Skriv inn spørsmål om alder i spørsmålsfeltet. Trykk på boksen til høyre for spørsmålsfeltet og velg «Flervalg» i menyfeltet. Her legger du til ulike aldersgrupper som alternativer, som i eksempelet.

Husk å alltid kryss av for «Obligatorisk spørsmål» hvis du ønsker alle skal svare på spørsmålet.

skjema04

Opprette nytt spørsmål
For å opprette et nytt spørsmål, trykk på plusstegnet øverst i menyfeltet til høyre. I spørsmål 2 spør vi om brukerens kjønn.

skjema-kjonn

Spørsmål om viktighet

Etter innledningen skal det lages to kapitler. I den første delen spør vi hvor viktige respondentene mener de ulike faktorene i nærmiljøet er. I den andre delen spør vi hvor fornøyd eller misfornøyd de er med enkelte faktorene. På denne måten kan vi se om de tingene man mener er bra eller dårlig er av stor eller liten betydning for dem vi spør. Det er viktig at stiller spørsmål om de samme miljøutfordringene i begge kapitler.

Opprett ny skjemadel
Opprett først en ny side i undersøkelsen ved å trykke «Opprett ny del», nederst i høyremenyen.

Skriv inn denne tittelen for den første hoveddelen av skjemaet:
Først ønsker vi å vite hvor viktige de ulike sidene ved nærmiljøet vårt er for deg.

skjema-nydel

Opprett første spørsmål
Nå skal vi sette opp de spørsmålene vi ønsker å stille i undersøkelsen. I denne delen av undersøkelsen skal alle spørsmålene begynne med «Hvor viktig …»

Eksempel: Hvor viktig er det for deg at det finnes lekeplasser i nærmiljøet vårt?

Trykk på boksen til høyre for tittel og velg «Lineær skala» i menyfeltet.

Skalaen skal gå fra 1–5. På etikett 1 skriver du «Svært lite viktig» og på etikett 2 skriver du «Svært viktig».

skjema-lekeplasser

Opprett flere spørsmål
Når vi nå skal opprette flere spørsmål er det enkleste å lage en kopi, og deretter endre spørsmålsteksten. For å lage kopi, trykk på kopi-ikonet ved siden av søppelkassen nede til høyre.

Fortsett å legge inn spørsmålene som handler om viktigheten av de ulike faktorene som påvirker opplevelsen av nærmiljøet. Husk at alle spørsmålene skal starte med «Hvor viktig …».

Spørsmål om opplevelsen av nærmiljøet

Opprett ny skjemadel:
Nå skal du igjen lage en ny del, ved å velge «Opprett ny del» nederst i høyremenyen.

Skriv inn dette som tittel:
Nå ønsker vi å vite hvordan du selv opplever de ulike sidene ved nærmiljøet vårt.

skjema-nydel2

Opprett spørsmål:
Trykk på plusstegnet i menyen, og opprett spørsmål på samme måte som tidligere, med lineær skala fra 1 til 5. På etikett 1 skriver du nå «Svært misfornøyd» og på etikett 2 «Svært fornøyd».

Nå starter du spørsmålene med: «Hvor fornøyd er du med …»
Sett inn resten av spørsmålene i denne delen, og skjemaet er klart til bruk.

NB! Husk å krysse av for «obligatorisk» på alle spørsmålene.

skjema-fornoyd

Se eksempel på ferdig spørreskjema

3. Distribusjon av undersøkelsen

Når du trykker på SEND-knappen i øverst i høyre hjørne, kan du velge ulike alternativer for å distribuere undersøkelsen.

Send som epost

Du kan sende undersøkelsen som e-post. Legg inn e-postadresser du vil sende spørreundersøkelsen til, og fyll inn emnetittel og melding. Her bør du forklare at dette er et prosjekt dere jobber med på skolen, og be den som får e-posten å fylle ut skjemaet innen en bestemt dato. Her ser du et eksempel på test:

skjema-send

Send via sosiale medier

Du kan sende spørreundersøkelsen gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter eller Google+. 
Akkurat som når du sender ut spørreskjemaet på e-post, må du også her lage en tekst som forklarer hva du sender. Du må forklare at dette gjelder de som har et forhold til dette nærmiljøet, og be om at disse klikker på linken og fyller ut spørreskjemaet innen en bestemt dato.Legg inn svar på telefon eller nettbrett

Har du smarttelefon eller et nettbrett, kan du laste opp nettadressen der og henvende deg direkte til folk og be dem å svare på undersøkelsen.

Fyll ut svar på papir

Du kan printe ut spørsmålene på papir og be respondentene fylle dem ut. Da må dere selv registrere svarene på nett i etterkant.

4. Arbeid med svar på undersøkelsen

Etter hvert som det kommer inn svar, kan dere logge dere på Google skjemaer, og finne frem undersøkelsen. Her trykker dere på «SVAR», øverst til høyre i undersøkelsen.

Dataene gir grafiske fremstillinger i Google Docs, men kan også lastes ned som regneark til det programmet dere ønsker å bruke til å behandle data fra undersøkelsen, f.eks. Excel. Her er det opp til læreren å velge metoder og verktøy.

5.Organisering av arbeidet

Det finnes ulike måter å organisere arbeidet i klassen på. Det passer kanskje at en gruppe på 3–5 elever utarbeider spørreskjemaet. Men gruppene kan også være større, hvis det er hensiktsmessig.

Det kan legges opp til at alle gruppene lager hvert sitt spørreskjema, slik at alle får arbeidet med dette, men at klassen bruker én felles e-postadresse når undersøkelsen distribueres.

En annen mulighet er at alle gruppene lager like spørreskjemaer, men spør ulike målgrupper. Gruppene lager da hver sin rapport fra hver sin aldersgruppe.

Klassen kan til slutt samle resultatene fra rapportene i en felles klasserapport.

Bærbar PC med spørreundersøkelse satt opp i Google Skjemaer