Veiledning:

Eksempler på utforming av spørsmål til spørreundersøkelse

Her finner du forslag til hvordan klassen kan utforme spørsmål knyttet til faktorer som påvirker opplevelsen av nærmiljøet.

Trafikkstøy

 • Hvor viktig er det med lite trafikkstøy?
 • Hvor fornøyd er du når det gjelder trafikkstøy?

Gang- og sykkelveier

 • Hvor viktig er det med gang- og sykkelveier?
 • Hvor fornøyd er du når det gjelder gang- og sykkelveier?

Kollektivtilbud

 • Hvor viktig er det med et godt kollektivtilbud?
 • Hvor fornøyd er du med kollektivtilbudet?

Strøing av fortau og gangveier

 • Hvor viktig er det at fortau og gangveier blir strødd?
 • Hvor fornøyd er du med strøing av fortau og gangveier?

Tilrettelegging for bevegelseshemmede

 • Hvor viktig er tilrettelegging for bevegelseshemmede?
 • Hvor fornøyd er du med tilrettelegging for bevegelseshemmede?

Is fra tak

 • Hvor viktig er det at man sikrer mot is som kan falle fra tak?
 • Hvor fornøyd er du med sikring mot is som kan falle fra tak?

Parker og grøntområder

 • Hvor viktig er det med parker og grøntområder?
 • Hvor fornøyd er du med parker og grøntområder?

Trær og blomster

 • Hvor viktig er det med trær og blomster?
 • Hvor fornøyd er du med trær og blomster?

Lekeplasser

 • Hvor viktig er det med lekeplasser?
 • Hvor fornøyd er du med lekeplasser?

Idrettsanlegg

 • Hvor viktig er det med idrettsanlegg?
 • Hvor fornøyd er du med idrettsanlegg?

Butikker

 • Hvor viktig er det med et godt tilbud av butikker?
 • Hvor fornøyd er du med tilbudet av butikker?

Kulturtilbud

 • Hvor viktig er det med kulturtilbud?
 • Hvor fornøyd er du med kulturtilbudet?

Friluftstilbud

 • Hvor viktig er det med friluftstilbud?
 • Hvor fornøyd er du med friluftstilbudet?

Forsøpling i gatene

 • Hvor viktig er det viktig med lite forsøpling i gatene?
 • Hvor fornøyd er du når det gjelder forsøpling i gatene?

Forsøpling i og utenfor skolen

 • Hvor viktig er det med lite forsøpling i og utenfor skolen?
 • Hvor fornøyd er du når det gjelder forsøpling i og utenfor skolen?

Sneip og tyggis

 • Hvor viktig er det med lite sneip og tyggis på bakken?
 • Hvor fornøyd er du med mengde sneip og tyggis på bakken??

Tagging generelt

 • Hvor viktig er det med lite tagging?
 • Hvor fornøyd er du når det gjelder tagging?

Tagging på skolen

 • Hvor viktig er det med lite tagging på skolen?
 • Hvor fornøyd er du når det gjelder tagging på skolen?

Hundemøkk

 • Hvor viktig er det med lite hundemøkk i gatene?
 • Hvor fornøyd er du når det gjelder hundemøkk i gatene?

Vedlikehold av bygninger

 • Hvor viktig er det med vedlikehold av bygninger?
 • Hvor fornøyd er du med vedlikehold av bygninger?

Støy fra byggeplasser

 • Hvor viktig er det at byggeplasser ikke støyer?
 • Hvor fornøyd er du i når det gjelder støy fra byggeplasser?

Kriminalitet

 • Hvor viktig er det med lite kriminalitet?
 • Hvor fornøyd er du når det gjelder lite kriminalitet?

Oppførsel

 • Hvor viktig er det at folk oppfører seg høflig og hyggelig?
 • Hvor fornøyd er du med oppførselen til folk i ditt nærmiljø?

Mobbing

 • Hvor viktig er det å jobbe mot mobbing?
 • Hvor fornøyd er du med arbeidet mot mobbing?

Trygghet

 • Hvor viktig er det å føle seg trygg ute?
 • Hvor fornøyd er du når det gjelder å føle seg trygg ute?
Bærbar PC med spørreundersøkelse satt opp i Google Skjemaer